Adatvédelmi nyilatkozat - nyereményjáték

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Játékos regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a MARKWEB Kommunikációs Szolgáltató Kft. (1029 Budapest, Versec sor 9.), mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek/résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, telefon, irányítószám, e-mail cím);
b.) a Résztvevők beleegyezésüket adják, hogy a szervező átadja a résztvevők email címét a játék megvalósításában együttműködő partnereknek, direkt marketing anyagok megküldése céljából. (Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. GRUBER TRAVEL Kft., Szallas.hu Kft., Markweb Kft.)   
c) a Szervező ezen adatokat a későbbiekben Szervező által forgalmazott termékekkel kapcsolatos direkt marketing anyagok küldésére felhasználja.
d) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek/résztvevők nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint Bírósághoz fordulhat. A Szervező, a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett.
Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: MARKWEB Kommunikációs Szolgáltató Kft., 1029 Budapest, Versec sor 9. címen vagy a jatek@markweb.hu e-mail címen). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben, ha az erre irányuló kérés a Játék időtartama alatt történik, a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

 

Játékszabályzat:

A nyereményjáték szervezője a Markweb Kommunikációs Kft. mely teljes körűen felelős a játék jogszerű lebonyolításáért.
1. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2017. február 06. 10:00-tól 2017. február 14. 23:59-ig tart.
2. Résztvevők
A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, Internet- felhasználó, természetes személy.
A sorsolásban azok a személyek vesznek részt, akik 2017. február 6. 10:00 és 2017. február 14. 23:59 között a http://westend.hu/cikkek/varazslatos-valentin-napi-nyeremenyjatek
weboldalon regisztrál. Egy személy kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a játékban.
A játékban való részvétel a játék jelen játékszabályzatában rögzítettek automatikus elfogadását jelenti.
Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Markweb Kommunikációs Kft. valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).
 3. Nyeremények
A helyesen válaszolók között egy kétszemélyes ciprusi utazás kerül kisorsolásra.
 4. Nyertes kiválasztása és sorsolása
A sorsolásra 2017. február 17-én kerül sor a regisztrált játékosok között.
 5. Nyertesek értesítése
A nyerteseket az általuk regisztrációkor megadott e-mail címen értesítjük.
 6. Adófizetés és egyéb költségek
A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.
 7. Nyeremények átvétele
A nyeremény átadásáról a nyerteseket e-mailben értesítjük.
 
A játékkal kapcsolatosan egyéb kérdésekben a jogi út kizárva. A szervező a fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, kiegészítésére vagy a játék megszüntetésére.