Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvasd el, és ne iratkozz fel a hírlevél listára, amennyiben az alábbi feltétetelekkel nem értesz egyet. A hírlevélfeliratkozással a személyes adataidnak kezeléséhez hozzájárulsz.

Adatkezelés

Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3..; cégjegyzékszáma: 01-09-684079, továbbiakban WestEnd”) az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet illetve egyéb marketinganyagot küldjön), valamintahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a WestEndstatisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra felhasználja. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes.

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján postai úton, telefonon, illetve e-mailen kaphatok megkeresést a Westend részéről.

Kezelt személyes adatok köre

A WestEnd az általad által megadott személyes adatokat – Név, e-mail cím, telefonszám, nem, születési idő, érdeklődési kör – kezeli.

Adatkezelés célja

Az általad megadott adatokat a WestEnd, mint adatkezelők bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a 2001. évi CVIII. törvénynek - megfelelően kezelik, és azokat elsősorban az általad igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére (ideértve a Plaza Hűségkártya programban való részvételhez szükséges regisztrációt is), valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használják fel, továbbá statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adattovábbítás

Kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy a WestEnd a személyes adataid leányvállalatainak vagy társult vállalkozásainak, ügynökségeinek átadja. A WestEnd az adataid áruba nem bocsátja, azokat kizárólag az általad igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, kapcsolattartásra használja fel, valamint statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adatkezelés időtartama

Az általad megadott személyes adatok az adatkezelési cél megvalósulását követően, illetve az erről szóló írásbeli kérelmed esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig a WestEnd jogosult személyes adatidnak kezelésére.

Abban az esetben, ha nem kívánja, hogy a továbbiakban megkeressük Önt, vagy adatai kezeléséhez a továbbiakban nem kíván hozzájárulni, hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alább címen: Markweb Kommunikációs Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Bokor u. 23-25.

Adatbiztonság

A WestEnd biztosítja a személyes adataidnak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a személyes adataidnak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Jogorvoslat

A WestEnd bármikor lehetőséget biztosít Neked arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adataid kezeléséről, kérd azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Ezenkívül megilletnek a személyes adataid kezelése elleni tiltakozás joga is. További kérdéseiddel fordulj bizalommal hozzánk a westend@markweb.hu e-mail címen.

Abban a nem várt esetben, ha az általad megadott személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhatsz. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info.tv. 14.§ -23.§, valamint az 52.§-71.§ tartalmazza.

A WestEnd nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban:NAIH-74696/2014.