Játékszabály

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Játékos regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a MARKWEB Kommunikációs Szolgáltató Kft. (1029 Budapest, Versec sor 9.), mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

A résztvevők a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek/résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, telefon, irányítószám, e-mail cím);
b.) a Résztvevők beleegyezésüket adják, hogy a szervező átadja a résztvevők email címét a játék megvalósításában együttműködő partnereknek, direkt marketing anyagok megküldése céljából. (Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft., Markweb Kft.)   
c) a Szervező ezen adatokat a későbbiekben Szervező által forgalmazott termékekkel kapcsolatos direkt marketing anyagok küldésére felhasználja.
d) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek/résztvevők nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint Bírósághoz fordulhat. A Szervező, a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett.
Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: MARKWEB Kommunikációs Szolgáltató Kft., 1029 Budapest, Versec sor 9. címen vagy a jatek@markweb.hu e-mail címen). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben, ha az erre irányuló kérés a Játék időtartama alatt történik, a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

 

Játékszabályzat: 

A nyereményjáték szervezője a Markweb Kommunikációs Kft. mely teljes körűen felelős a játék jogszerű lebonyolításáért. 

  1. A nyereményjáték időtartama

A Balaton Sound napijegy nyereményekért a játék 2017. június 19. 12.00 órától 2017. július 04. 12.00-ig tart, a Sziget Fesztivál jegyeket, 2017. július 5. 12.00 órától augusztus 8., 12.00 óráig bezárólag lehet megnyerni. A

  1. Résztvevők
    A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, Internet- felhasználó, természetes személy.

A sorsolásban azon játékosok vesznek részt, akik a két fent megadott promóciós időszakban a WestEnd City Center Facebook oldalán (https://www.facebook.com/westendcitycenter) 2017. június 19-én induló kommunikációjában leírtaknak vagy a televízióban és rádióban hallottaknak meglelően letöltik a WestEnd City Center applikációját, és a megjelölt játék funkció segítségével selfiet/képet készítenek, majd azt a játékban leírtaknak megfelelő kivitelben nyilvánosan megosztják saját Facebook oldalukon, és #westend hashtaggel látják el.

A játékban való részvétel a játék jelen játékszabályzatában rögzítettek automatikus elfogadását jelenti.

Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Markweb Kommunikációs Kft. valamint további, a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

  1. Nyeremények

A helyesen válaszolók között kisorsolásra kerül: az első promóciós időszakban 20db Balaton Sound napijegy, 20 db SKYBAR belépő és 20 db Westival póló, a második promóciós időszakban 20 db Sziget Fesztivál napijegy, 20 db SKYBAR belépő és 20 db Westival póló.

  1. Nyertes kiválasztása és sorsolása

Az első promóciós időszak sorsolására 2017. július 04-én, a második promóciós időszak sorsolására augusztus 08-án kerül sor a random.org segítségével.

  1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket Facebook-on keresztül értesítjük a sorsolást követően, a pontos átvételi határidő megadásával.

  1. Adófizetés és egyéb költségek

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

  1. Nyeremények átvétele

A nyeremény átvétele személyesen történik a WestEnd City Center információs pultjánál, személyi igazolvány felmutatásával, átvételi elismervény ellenében. A belépőjegyek (Balaton Sound, Sziget Fesztivál és SKYBAR) érvényességi határidővel vannak ellátva, mely határidő után a belépőjegyek érvényüket vesztik. A belépőjegyek késedelmes átvételéért és az ebből adódó érvényvesztésért a nyereményjáték szervezője felelősséget nem vállal.

A játékkal kapcsolatosan egyéb kérdésekben a jogi út kizárva. A szervező a fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, kiegészítésére vagy a játék megszüntetésére.

Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.