Mastercard Prémium Shopping napok– Október 18-20.

img

A MasterCard Prémium Shopping Days kedvezményeiért kattints IDE!

 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

„Mastercard Prémium Shopping napok 2019. október 18-20” Rendezvényhez kapcsolódó

VIP Parkoló-kártyák átadásához

WestEnd City Center Bevásárló- és Szórakoztató Központ

 

  1. A „Mastercard Shopping napok” rendezvényt /a továbbiakban: „Rendezvény”/ a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079) /a továbbiakban: Üzemeltető/, mint a WestEnd City Center Bevásárló- és Szórakoztató Központ /a továbbiakban: „Bevásárlóközpont”/ üzemeltetője szervezi és bonyolítja le a Bevásárlóközpontban október 18-20. között. A Rendezvény fő szponzora a Mastercard.

A Rendezvény ideje alatt a Bevásárlóközpont látogatói kedvezményesen vásárolhatnak mindazon üzletekben, melyek csatlakoztak a Rendezvényhez.

A kedvezmények fajtáját, körét és mértékét a kedvezményt biztosító üzletek maguk határozzák meg, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges előfeltétel azonban Mastercard bankkártyával történő fizetés.

  1. A Rendezvényhez kapcsolódóan az Üzemeltető azzal a felajánlással csatlakozott, hogy a Rendezvény mind a 3 napján, 1 – 1 db. VIP Parkolókártyával ajándékozza meg azon első 30 (harminc) vásárlót, akik a Rendezvény időtartama alatt összesen legalább bruttó 100.000 Ft (azaz százezer forint) értékben vásároltak a Bevásárlóközpont bármely üzleteiben és a fizetéshez „Platina”, „Gold”, „World” vagy „World Elite” típusú Mastercard bankkártyát használtak, s a vásárlás és a fizetés tényét az alábbiak szerint igazolták a Bevásárlóközpont földszinti, Ferdinánd kapunál elhelyezkedő Információs pultjánál.

A VIP Parkolókártya /a továbbiakban: „VIP Kártya”/ 2020. március 20. napjáig biztosít napi 4 (négy) óra időtartamban térítésmentes parokolást a Bevásárlóközpont parkolói területén (P1, P2, P3. mélygarázsban, és a vasúti vágányok felett lévő külső parkoló 3 szintjén).

  1. A VIP Kártya átadásának feltétele, hogy a 2. pont szerinti értékben történő vásárlást és az 1. pont szerinti típusú Mastercard bankkártyával történt fizetést a Vásárló a vásárlást (vagy vásárlásokat) igazoló blokknak (vagy blokkoknak) az Információs pultnál történő bemutatásával igazolja, legkésőbb 2019. október 20. (vasárnap) 20.30 óráig. A vásárlás tényének ellenőrzése során sem a blokkokról, sem a felmutatott bankkártyákról semmilyen adat nem kerül rögzítésre. A VIP Kártya átadás-átvétele során kizárólag a Vásárló által a regisztráció során megadott név, lakcím és aláírás kerül rögzítésre az Átvételi Elismervényen, mely személyes adatoknak az Üzemeltető általi kezelésére vonatkozó Tájékoztatást az Átvételi Elismervény hátoldala tartalmazza. /Az Átvételi Elismervény minden egyes Vásárlóra külön-külön kerül kitöltésre, a Vásárlók nem ismerhetik meg egymás személyes adatait./
  2. Ha a 2. pont szerint igazolt vásárlás teljes összege meghaladja a 100.000 Ft összehatárt, az (első 30) vásárló az esetben is 1 db. VIP Kártyát kap, az ajándék nem többszörözhető.
  3. Az Átvételi Elismervény kitöltése és aláírása, valamint a VIP Kártya átvétele egyben a jelen Részvételi Szabályzat elfogadását és az Adatkezelési Tájékoztató tudomásul vételét is jelenti.
  4. Jelen Részvételi Szabályzat és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Rendezvény kezdete előtt felhelyezésre kerül a westend.hu weboldalra, és nyomtatásban kihelyezésre kerül az Információs pultnál.
  5. Az akcióból ki vannak zárva az Üzemeltető, az Információs pultnál közreműködő Confiidus Kft. és ProKonzum Audit Bt., valamint a Mastercard alkalmazottai, és ezen dolgozóknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti közeli hozzátartozói.
  6. A VIP Kártya térítésmentes juttatását terhelő adófizetési kötelezettséget az Üzemeltető viseli.
  7. Az Üzemeltető a jelen Részvételi Szabályzattal kapcsolatosan nem folytat külön kommunikációt.

Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető

                                     Korlátolt Felelősségű Társaság