Nők Lapja Kuponnap Nyereményjáték

 Vásárolj kedvezményesen a Nők Lapja kuponnapokon és nyerj a Mastercarddal!

 

Részvételi Szabályzat

„NŐK LAPJA Kuponnapok 2019.09.13-15” Rendezvényhez kapcsolódó Ajándéksorsoláshoz

WestEnd City Center Bevásárló- és Szórakoztató Központ

A „NŐK LAPJA Kuponnapok” rendezvényt /a továbbiakban: „Rendezvény”/ a Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079) /a továbbiakban: Üzemeltető/, mint a WestEnd City Center Bevásárló- és Szórakoztató Központ /a továbbiakban: „Bevásárlóközpont”/ üzemeltetője szervezi és bonyolítja le a Bevásárlóközpontban 2019. szeptember 13-15. között.

A Rendezvény fő szponzorai a NŐK LAPJA és a Mastercard.

A Rendezvény ideje alatt a Bevásárlóközpont látogatói kedvezményesen vásárolhatnak mindazon üzletekben, melyek csatlakoztak a Rendezvényhez, s amelyek „kuponja” megtalálható és a NŐK LAPJA 37/2019.09.11. lapszámában.

A kuponokra írt kedvezmény érvényesítéséhez a vásárlással érintett üzletben, az üzlet nevével /logo-jával ellátott kupon beváltása szükséges.

A Rendezvényt az Emirates Légitársaság, a Hilton Budapest City és a Papp László Budapest Sportaréna alábbi ajándék-felajánlással támogatja, melyek a Rendezvényt követően, a jelen Szabályzatban írtak szerint kerülnek kisorsolásra /a továbbiakban: „Ajándéksorsolás”/.

Főnyeremény (felajánló: Emirates): Emirates Repülőjegy (Dubaj)

 • két 18 év fölötti felnőtt retúrjegy az Emirates Turistaosztályán, vagy 1 fő 18 év feletti felnőtt és 1 fő 18 év alatti gyermek retúrjegy az Emirates Turistaosztályán.
 • A jegyet legkésőbb 2020. április 30-ig ki kell állítani.
 • Az utazást legkésőbb 2020. szeptember 30-ig be kell fejezni.
 • A jegy nem átruházható, nem váltható készpénzre és csak a megjelölt utakon érvényes a Budapest – Dubaj -Budapest útvonalon.
 • Az Emirates nem vállal felelősséget az érvényes utazási dokumentumokért.
 • A jegyek szabad helyek függvényében elérhetőek és nem használhatóak a kiemelt utazási időszakokban.

           Atlantis Hotel voucher

 • 7 éjszaka két fő részére, Ocean King szobában az ikonikus Royal Towers-ben büféreggelivel, valamint belépési lehetőséggel az Aquaventure-be és a The Lost Chambers-be.
 • A voucher szabad helyek függvényében használhatóak legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.
 • Az utazási időszak nem meghosszabbítható, nem átruházható és váltható készpénzre.
 • A Hotel kiemelt időszakain nem használható fel.
 • A nyeremény tartalmazza a helyi adót, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amely a szállodában a helyszínen fizetendő.

     A nyeremény kiállításához a nyertes a  email címen érdeklődhet.

 1. díj (felajánló: Hilton Szálloda) „Hétvége a Hiltonban”:
 • Egy hétvégén 2 éjszakára szóló nyeremény 2 fő részére a Hilton Budapest City-ben (1062 Budapest, Váci út 1-3.) kétágyas szobában reggelivel, amely 2020. február 29-ig felhasználható.
 • A nyeremény tartalmazza a helyi adót, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amely a szállodában fizetendő elutazás előt.
 • A nyeremény a szálloda kapacitásának függvényében, lekérés alapján használható fel.
 • A nyeremény pénzre nem váltható és át nem ruházható.

  (A nyeremény előzetes lekérésre és foglaltság függvényében vehető igénybe.)

III. díj (felajánló: Budapest Aréna): 4 db, a Papp László Budapest Sportaréna Sláger FM Sky Bar-ba szóló belépő a 2019. szeptember 29. (vasárnap) 19.00 órakor kezdődő IL VOLO koncertre.

Részvételi feltételek:

 1. Az Ajándéksorsoláson azok a vásárlók vehetnek részt, akik a Rendezvény ideje alatt összesen legalább bruttó 100.000 Ft (azaz százezer forint) értékben vásároltak a Bevásárlóközpont egy vagy több - de legfeljebb 10 (tíz) - üzletében és a fizetéshez Mastercard bankkártyát használtak, s a vásárlás és a fizetés tényét az alábbiak szerint igazolták a Bevásárlóközpont földszinti, Ferdinánd kapunál elhelyezkedő Információs pultjánál kialakított regisztrációs ponton.
 2. A regisztráció további feltétele a 18. életév betöltése, és a Részvételi Nyilatkozatnak a regisztráció alkalmával történő kitöltése és aláírása, amellyel a vásárló megadja nevét és azon e-mail címét, melyen az Üzemeltető értesíteni tudja, amennyiben az Ajándéksorsoláson a vásárló nyertesként kisorsolásra került. (Az Ajándéksorsolásra regisztráló személy a jelen Szabályzatban a továbbiakban: „Vásárló”).
 3. Az 1. pont szerinti értékben történő vásárlást és Mastercard bankkártyával történt fizetést a Vásárló a vásárlást (vagy vásárlásokat) igazoló blokknak (vagy blokkoknak) a regisztrációs pontnál történő bemutatásával igazolhatja, legkésőbb 2019. szeptember 15. (vasárnap) 20.30 óráig. /Ezen határidő lejártával a regisztráció lezárul, további regisztrációra nem kerül sor. / (A regisztráció során a blokkokról és a felmutatott bankkártyákról semmilyen adat nem kerül rögzítésre. A Vásárló által a regisztráció során megadott személyes adatoknak az Üzemeltető általi kezelésére vonatkozó Tájékoztatást a Részvételi Nyilatkozat hátoldala tartalmazza. /A Részvételi Nyilatkozat minden egyes Vásárlóra külön-külön kerül kitöltésre, a Vásárlók nem ismerhetik meg egymás személyes adatait. /
 4. Az Ajándéksorsoláson minden Vásárló csak 1 (egy) Részvételi Nyilatkozat alapján vehet részt (ugyanazon Vásárló többszörös regisztrációja esetén is csak egyszer fog szerepelni az Ajándéksorsolásban részt vevő Vásárlók listáján.) Az Ajándéksorsoláson való részvétel önkéntes.
 5. A Részvételi Nyilatkozat kitöltése, aláírása és a regisztrációs ponton történő leadása egyben a jelen Részvételi Szabályzat elfogadását és az Adatkezelési Tájékoztató tudomásul vételét is jelenti.
 6. Jelen Részvételi Szabályzat és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató a Rendezvény kezdete előtt felhelyezésre kerül a westend.hu weboldalra, és nyomtatásban kihelyezésre kerül az Információs pultnál.
 7. Az Ajándéksorsolásra történő regisztrációból /az Ajándéksorsolásban történő részvételből/ ki vannak zárva az Üzemeltető, valamint a nyereményeket felajánló cégek alkalmazottai, és ezen dolgozóknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti közeli hozzátartozói.

Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele:

 1. Az Ajándéksorsolás nyerteseit – a Részvételi Nyilatkozat alapján regisztrált Vásárlók közül, a Vásárlók által megadott nevekből képzett adatbázisból történő véletlenszerű sorsolással - szeptember 20-án 12.30-kor sorsolja ki az Üzemeltető a 1062 Budapest, Váci út 1-3. sz. alatti „Sóház” Irodaházban lévő irodájában, közjegyző jelenlétében, akként, hogy az első húzás alkalmával a III. díj nyertese, a második húzás alkalmával a II. díj nyertese, míg a harmadik húzás alkalmával a Főnyeremény nyertese kerül kisorsolásra. A sorsolásról a jelenlévő közjegyző jegyzőkönyvet készít és ad át az Üzemeltető részére.
 2. A nyerteseket az Üzemeltető a Részvételi Nyilatkozatukban megadott e-mail címen fogja értesíteni, a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

A nyertesek a fenti értesítés részükre történő megküldésétől számított 30 (harminc) naptári nap határidőn belül vehetik át a nyereményüket az Üzemeltető 1062 Budapest, Váci út 3. sz. alatt lévő „Sóház” Irodaház fszt-i Marketing Irodájában, munkanapon 10.00 – 16.00 óra között.

A nyerteseknek a nyeremények átvételével kapcsolatosan a  e-mail címen lesz lehetőségük az Üzemeltetővel történő közvetlen kommunikációra.

A nyeremény átvételekor a nyertesnek személyesen kell eljárnia.

 1. A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget az Üzemeltető viseli.
 2. Ha a nyertes nem veszi át a nyereményét a 9. pont szerinti 30 (harminc) naptári nap határidőn belül, a jelen pont szerinti határidő lejártával a nyereményhez való joga elévül, s az Üzemeltető más marketing akciójához lesz jogosult felhasználni a nyeremény tárgyát.
 3. Az Üzemeltető a jelen Részvételi Szabályzattal kapcsolatosan (a 9. pont szerinti, a nyertesekkel történő kommunikációt kivéve) nem folytat külön kommunikációt.

Westend Ingatlanhasznosító és Üzemeltető

                                        Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a West End City Center Bevásárló- és Szórakoztató Központban

2019. szeptember 13-15. között tartott

„Nők Lapja Kupon-napok” Rendezvényhez kapcsolódó Ajándéksorsoláson részt vevő természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

Az Ajándéksorsolás lebonyolítója (és egyben adatkezelő): Westend Ingatlan-hasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., cégjegyzékszáma: 01-09-684079, e-mail címe:  /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3. sz., e-mail cím: . /a továbbiakban: „Társaság”/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az. 1. pontban megjelölt tevékenysége (fent nevezett Rendezvényhez kapcsolódó Ajándék-sorsoláson történő regisztráció, a sorsolás megrendezése, a nyertesek kiértesítése, és a nyeremények átadása) gyakorlása során megismert, természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó információkat.

 1. A West End City Center Bevásárló- és Szórakoztató Központban 2019.09.13-15. között „Nők Lapja Kupon-napok” /a továbbiakban: „Rendezvény”/ kerül meg-tartásra, melynek részét képezi, hogy a Bevásárlóközpont mindazon látogatója /a továbbiakban: „Érintett”/, aki a Rendezvény ideje alatt összesen legalább bruttó 100.000 Ft értékben vásárolt a Bevásárlóközpont egy vagy több üzletében és a fizetéshez Mastercard bankkártyát használt, s a vásárlás és a fizetés tényét a Részvételi Szabályzatban írtak szerint igazolta az Információs pultnál lévő regisztrációs ponton, s a túloldali Részvételi Nyilatkozat kitöltésével megadta nevét és e-mail címét, részt vesz a 2019.09.20-i Ajándék-sorsoláson.
 1. Az adatkezelés célja: az Ajándéksorsolás teljes körű lebonyolítása (Érintettek regisztrálása, sorsolás megtartása, nyertesek kiértesítése /kapcsolattartás/).
 1. A kezelt adatok köreaz Érintett neve, e-mail címe, aláírása. Ezen adatokat az Érintett önként adja meg, annak elmaradása esetén nem vesz részt az Ajándéksorsoláson. Ha az Érintett nyertesként kisorsolásra kerül, a Főnyeremény, valamint az I. és II. Díj felajánlói további személyes adatokat igé-nyelhetnek a nyertes Érintettől, mely adat-kezelésre a nyereményt felajánló szponzor adatkezelési szabályai vonatkoznak.
  1. Adatkezelési műveletek:

  az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsemmisítése.

 2.  Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Adatok tárolásának helye, időtartama:

  A Társaság - a Részvételi Nyilatkozatok őrzésével - székhelyén tárolja az Érintettek adatait, Az adatokat - a nyertes Érintettek (3 fő) kivételével - a Társaság a közjegyző jelenlétében 2019.09.20-án megtartásra kerülő sorsolást követő egy napon belül megsemmisíti. (Az Érintettek adataiból a Társaság nem készít adatbázist, azokat semmilyen más célból nem használja fel az Ajándéksorsolást követően.)

  A nyertes Érintettek adatait – minden egyes nyertes esetében az adott nyertes nyereményét felajánló szponzor részére – a Társaság továbbítja annak érdekében, hogy a nyeremény átvételét az azt felajánló szponzor a könyvelésében dokumentál-hassa. A nyertes Érintett adatait a nyereményét felajánló szponzor a számviteli törvény előírásainak megfelelően, 8 évig tárolja, azt követően megsemmisíti.

  1. Adatfeldolgozók: a Társaság az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe az adatkezelés során:
  • a Részvételi Nyilatkozat átvételéhez és a Társaság részére történő továbbításához:

  Cégnév: Touché Event Kft.

  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

  • az Ajándéksorolás megtartásához és közokiratban történő dokumentálásához:

  a Társaság által megbízásra kerülő budapesti Közjegyzői Iroda.

  7. Kik ismerhetik meg az adatokat?  A Társaság, a 6. pontban írt adatfeldol-gozók, és nyertes Érintett esetében a nyereményét felajánló szponzor. Továbbá: jogszabályban rögzített esetekben bíróság, ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság megkereshetik a Társaságot az adatkezeléssel kapcsolatosan, adatok átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

  1. Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei az adatkezeléssel kapcsolatosan:

  8.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

  • tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;
  • adatai helyesbítését;
  • adatai törlését (amennyiben erre 2019.09.20. előtt kerül sor, az Érintett nem vesz részt az Ajándéksorsolásban);
  • adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek);

  8.2. Panasz előterjesztése:

  amennyiben az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

  A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a fent írtaknak megfelelően/:

  Westend Ingatlan-hasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

  1062 Budapest, Váci út 1-3.

  e-mail címe: 

  8.3. Hatósági eljárás kezdeményezése:

  az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

  telefonszáma: +36 (1) 391-1400,

  e-mail címe: 

  honlapjának címe:  http://naih.hu               

  8.4. Bírósági eljárás kezdeményezése:

  amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

  A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

  Ha a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele van, kérjük jelezze fentiekben megjelölt e-mail címünkre küldött üzenettel.