WestEnd Vásárlási Utalvány szabályzat

A szabályzat:

I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
- vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, sorszámozott, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat
- kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe,
- felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárlási utalvány tulajdonosa a vásárlási utalványt felhasználhatja.
- üzletközpont: WestEnd City Center Bevásárlóközpont
- kibocsátó: a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft.
- vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki a vásárlási utalvány tulajdonosa
- elfogadó üzlet: az üzletközpontban lévő elárusítóhely, amely a vásárlási utalvány vásárlási célú elfogadására jogosult

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA
1./ A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a vásárlási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.
2./ Területi hatály: WestEnd City Center
3./ A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.
4./ A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

III., A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA
1./ A vásárlási utalvány a kibocsátó bocsátja ki.
2./ A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított, sorszámozott, hologrammal ellátott műanyag kártya kivitelű okirat.
3./ A vásárlási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a./ kibocsátó neve
b./ a vásárlási utalványra vonatkozó utalás
c./ a kibocsátási érték
d./ utalvány sorszáma
4./ A vásárlási utalványt a kibocsátó, az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani 2.000 Ft-os, 5.000 Ft-os és 10.000 Ft-os kibocsátási értékben.
5./ A vásárlási utalvány felhasználási határidő nélkül kerül kibocsátásra 2.000 Ft-os 5.000 Ft-os és 10.000 Ft-os
7./ Érvényes vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. Amennyiben vásárló vásárlási utalványa megsérül, abban az esetben azt a kibocsátó sérülésmentes példányra cseréli.
8./ A sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány, vásárlási utalványként nem használható fel.
9./ A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványt bármikor megsemmisítheti.
10./ A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, erre tekintettel készpénzre a kibocsátónál nem váltható vissza. (Bele nem értve az elfogadó üzletnek a kibocsátónál történő beváltását.)
11./ A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.
12./ Az üzletek a vásárlóktól elfogadott vásárlási utalványok WestEnd általi beváltásáig felelősséggel tartoznak az utalványokért, erre tekintettel a sérülésért, megrongálódásért, megsemmisülésért vagy jogtalan eltulajdonításért a Westend nem tartozik felelősséggel.

V.A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK HASZNÁLATA
A.A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA
1./ A vásárlási utalvány a kibocsátótól vásárolható meg a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. pénzügyi osztályán (hétfőtől-csütörtökig 14.00 és 16.00 óra között), illetve a WestEnd City Center Információs és Kártya Pontjainál, a nyitva tartási idejük alatt.
2./ A vásárlási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.
3./ A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.
4./ A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos jelen szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja
5./ A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

B. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA
6./ A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható, aki a vásárlási utalvány megvásárlására jogosult lenne.
7./ A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult a WestEnd City Center WestEnd Utalvány elfogadó üzleteiben a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni. A vásárlási utalvány felhasználására megvásárlás esetén határidő nélkül lehetőség van a fenti fix címletekben. Ez a kártya nem feltöltőkártya, hanem fix címletű plasztik kártya, tehát a kártyára pénz nem kerül feltöltésre. Az utalvány értékéből az azt elfogadó üzletben készpénz vissza nem adható, az utalvány teljes értékét le kell vásárolni.
8./ A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a vásárlási utalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult vizsgálni a vásárlási utalvány tulajdonjogát.
9./ A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a vásárló az üzletnek átadja.
10./ Az áruvásárlásra illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén.
11./ A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

C. A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY BEVÁLTÁSA
12./ Az utalványt beváltó üzlet megbízottja az utalvány ellenértékét hétfőtől – csütörtökig 14.00 és 16.00 óra között a WestEnd Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft. pénzügyi osztályán veheti át.
13./ Sérült vagy hiányos vásárlási utalvány visszavásárlására a kibocsátó csak akkor köteles, ha a sérülés vagy a hiány nem akadályozza meg a vásárlási utalvány felismerését és azonosítását.
14./ A visszaváltott vásárlási utalványt a kibocsátó megsemmisítheti, vagy ismét értékesítheti.
15./ Az utalvány visszavonásig érvényes.

VI., AZ ÜZLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1./ A vásárlási utalvány elfogadására az az üzletközpontban lévő üzlet jogosult és köteles, amely a kibocsátóval kötött külön megállapodás keretében elfogadja a jelen szabályzatot és regisztráltatja magát a kibocsátónál.
2./ A kibocsátó az üzletekről nyilvántartást vezet, amelyet a közleményei közzétételére meghatározott módon közzéteszi.
3./ Az üzlet a vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságát – a kibocsátó által a rendelkezésére bocsátott matrica kiragasztásával - az üzlet portálján folyamatosan köteles feltüntetni.
4./ A WestEnd Utalvány elfogadására jogosult és köteles üzlet az érvényes vásárlási utalványt köteles elfogadni, annak felhasználását – semmilyen okból vagy jogcímen - nem tagadhatja meg. A WestEnd a fentiek betartását rendszeresen ellenőrzi, de felelőséget vállalni érte nem áll módjában.
5./ Amennyiben ilyen mégis előfordul a sértett vásárló panaszát jelezheti a WestEnd Információs Pontjaiban, mely panasz kivizsgálásra kerül.
6./ A vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságáról az üzlet a kibocsátóval kötött megállapodása vonatkozó rendelkezései szerint jogosult lemondani.
7./ A kibocsátó jogosult az üzlet vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságát megvonni, ha az üzlet a jelen szabályzat vagy a kibocsátóval megkötött egyedi megállapodása rendelkezéseit megszegi.
8./ Az az üzlet, akinek a vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultsága megszűnt, köteles a portáljáról az utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságának jelzését eltávolítani.
9./ Az üzlet a nála felhasznált vásárlási utalványt a kibocsátónál válthatja vissza a felhasználási időszakon belül.
A visszaváltást megelőzően az üzlet köteles az Átvételi Elismervény megfelelő kitöltésére.

VII.A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE
1./ A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az üzletek megjelölését, valamint vásárlási utalványokkal összefüggő információkat a saját weblapján köteles közzétenni.
Budapest, 2007. november 15.


WestEnd
Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft.

kibocsátó