× Átváltok a Westend applikációra

Keresd a kuponokat a Westend Appban

Food & Friends kerék játékszabályzat 2023.07.21-22.

AFOOD & FRIENDS kerék

NYEREMÉNYJÁTÉK

 

RÉSZVÉTELI- SZABÁLYZATA, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1.              A játék szervezője

 

1.1           A FOOD & FRIENDS kerék elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079) (a továbbiakban: Szervező), mint a Westend Bevásárlóközpont (1062 Budapest, Váci út 1-3.) /a továbbiakban: Bevásárlóközpont/ üzemeltetője.

 

1.2           A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a The JoyBox Event Kft. (székhely: 1025 Budapest, Boróka utca 5/b.; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 

2.              A játékban történő részvétel feltételei

 

2.1           A Játékban - a Szervező és a Lebonyolító munkatársai kivételével - minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki:

 

2.1.1.    mobiltelefonján rendelkezik a Westend alkalmazással (a továbbiakban: Alkalmazás; az Alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store és Google Play áruházból), és

 

2.1.2.    a Játék időtartama alatt – azaz 2023. július 22. /szombat/ 10.00 – 17.30 óra között, vagy 2023. július 23. /vasárnap/ 10.00 – 17.30 óra között - legalább 3.000 Ft (azaz legalább háromezer forint) értékben vásárol a Bevásárlóközpont felújított „Food Court” (ételudvar) területén lévő alábbi üzletek bármelyikében és

 

2.1.3.    a 2.1.2. pont szerinti vásárlást igazoló blokkot (a továbbiakban: Blokk) a vásárlás napján legkésőbb 18.00 óráig bemutatja a Bevásárlóközpont Millennium Udvarán felállított „Food & Friends kerék” pultnál dolgozó hostess részére, aki a blokkot lepecsételi, a Játékosnak visszaadja és egy QR kódot mutat meg részére, mely QR kódot a Játékosnak be kell olvasnia az Alkalmazásban:

·         a szombati napon /07.22-én/ a „Szerezz pontokat” menüpont alatt található „Food & Friends by Westend – szombat” régió kattintásával,

·         a vasárnapi napon /07.23-án/ a „Szerezz pontokat” menüpont alatt található „Food & Friends by Westend – vasárnap” régió kattintásával,

 

s a QR kód beolvasása után az Alkalmazás „Jutalmak” menüpontjában – ahol meg fog jelenni a „Food & Friends kerék” nevű jutalom - „beváltja” nyereményét a Játékban történő regisztrációhoz és részvételhez.

A 2.1.3. pont szerinti sikeres regisztrációt követően a Játékos elindíthatja /”megpörgetheti”/ a hostess pultnál elhelyezett tableten lévő kereket, s a Food & Friends kerék által mutatott ajándékot azonnal átveheti a hostesstől!

Valamennyi – a Játékban a fenti 2.1.1 – 2.1.3. pont szerint részt vevő – Játkosunk nyertes lesz!

 

FONTOS:

 

·       a Játékban való részvételhez kizárólag az alábbi üzletek egyikében történt vásárlást igazoló Blokk használható fel:

 

Apropó

Atikos

Ázsia Étterem

Bamba Marha Burger Bár

Belfrit

Bellozzo

Buddha Original

Thai Wok & Sushi Bar

Burger King

Burgerilla

Café Frei City

Csirke-fogó

Freefrom a konyha

Grill Land

Haldi Indiai Étterem

Hisztéria Cukrászda és Kávézó

Istanbul Török Étterem

KFC

Mesopotamia

Mr. Gofri

Nagyi Palacsintázója

Nordsee

Pepita Étterem

Pizza Hut

Príma Pék

Sushi Time

Thai Food

Wok & Go

 

·       ugyanazon Játékos a Játék mindkét napján csak 1 - 1 alkalommal vehet részt a sorsoláson, a 2.1.3. szerinti Blokk összegétől függetlenül /azaz: a 3.000 Ft-ot meghaladó összegű blokk sem jogosít többszöri részvételre/;

 

·       a vásárlás napján legkésőbb 18.00 óráig be kell mutatni a Blokkot a 2.1.3. pont szerinti hostess pultnál, azt követően már nem lehet regisztrálni (QR kódot kérni) a Játékban történő részvételhez (a következő napon sem);

 

·       az Alkalmazás „Jutalmak” menüpontjában a jutalom beváltásával a Játékos elfogadja a jelen Részvételi Szabályzat és Tájékoztató feltételeit;

 

·       a Játékos nyereményét a hostesstől veheti át.

 

·       a nyeremény tárgya másra nem ruházható át /a nyeremény a nyertes Játékos részére kerül átadásra, közvetlenül a Food & Friends kerék „megforgatását” követően/. A nyeremény nem váltható át készpénzre.

 

·       ha a nyeremény tárgya Westend Ajándékkártya, annak átadására kizárólag a Játékos által aláírt Átvételi Elismervény ellenében kerülhet sor.

 

·        a főnyeremény átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a nyeremény átvételekor érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy a főnyeremény átvétele napjáig betöltötte 16. életévét.

 

2.2           A Játékban sorsolásra kerülő nyeremények:

 

-       1 db 1 000 000 Ft-os Westend Ajándékkártya (főnyeremény)

-       5 db 100 000 Ft-os Westend Ajándékkártya

-       20 db 10 000 Ft-os Westend Ajándékkártya

-       125 db 785 Ft-os Food & Friends by Westend vászontáska

-       125 db 1 045 Ft-os Food & Friends by Westend palack

-       125 db 685 Ft-os Food & Friends by Westend fém szívószál

-       125 db 890 Ft-os Food & Friends by Westend hálós bevásárlótáska

 

 

.

 

2.3           A 2.1.3. pont szerinti regisztrációs helyszínen a hostess a QR kód átadását megelőzően ellenőrzi a Blokkon található vásárlás dátumát, időpontját. Amennyiben a Játékos nem tudja a Blokkot olvasható formában bemutatni, vagy ha a vásárlás nem a bemutatás napján történt, a Játékos nem vehet részt a Játékban.

2.4           A Nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

2.5            A nyereményjátékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján történhet. A Játékos a 2.1.1 – 2.1.3. pont szerinti részvételi feltételek teljesítésével:

· elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint

      · elismeri, hogy megismerte és elfogadja a nyereményjátékhoz tartozó (lentiekben olvasható) Adatkezelési

  Tájékoztatót,

melyek elfogadásával egyben hozzájárul személyes adatainak a Szervező általi (az Adatkezelési Tájékoztató 6. pontja szerinti) kezeléséhez.

 

2.6.         A Játékban való részvétel egyben a jelen Játékszabályzat és Tájékoztató elfogadását is jelenti. A jelen Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató a nyereményjáték kezdete előtt a nyereményjáték idejére felhelyezésre kerül a Westend weboldalára.

 

2.7.         A Szervező a nyereményjátékkal és a jelen Szabályzattal kapcsolatosan nem folytat kommunikációt a Játékosokkal.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője által 2023. július 22-23. között lebonyolításra kerülő „FOOD & FRIENDS kerÉK” nyereményjátékhoz kapcsolódó, a Játékban részt vevők személyes adatainak kezeléséről

 

A Játék lebonyolítója és egyben adatkezelő: Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail címe: adat@westend.hu /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3. sz., e-mail cím: adat@westend.hu.) /a továbbiakban: Társaság/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (nyereményjáték lebonyolítása) során a Társaság által megismert, természetes személyek /a továbbiakban: Érintettek/ személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

1.     A Társaság, mint a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője, 2023. július 22. és 23. napján - a Bevásárlóközpont felújított Food Court területének ünnepélyes megnyitója alkalmából – nyeremény-játékot /a továbbiakban: Játék/ rendez, melynek keretében mindazon, 16. életévét betöltött természetes személy, aki teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” 2. pontjában írt részvételi feltételeket /ideértve jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játék részét képező nyeremény-sorsoláson.

 

1.1.    A Játékban való részvételhez – a Westend Applikációba történő regisztráción túlmenően /melyhez az Applikációban elérhető külön adatkezelési tájékoztató előzetes elfogadása szükséges/ - és a kisértékű (2.000 Ft alatti) ajándéktárgyak átvételéhez nincs szükség személyes adatok megadására.

 

1.2.    Ha a nyeremény tárgya 10.000 Ft vagy 20.000 Ft névértékű Westend Ajándékkártya, vagy az 1.000.000 Ft névértékű Westend Ajándékkártya (mint főnyeremény), a nyeremény átvételéhez (Átvételi Elismervény kitöltésével és aláírásával) a nyertes Játékosnak meg kell adnia nevét és lakcímét, s alá kell írnia az Elismervényt.

 

1.3.     Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételekor előzetesen írásban hozzájárul, hogy a nyeremény átvételekor fénykép és/vagy videofelvétel készüljön róla /a Társaság által a Food Court megnyitóról készülő képes marketing beszámoló anyagához/, abban az esetben a Játékosról készülő fotó, illetve videó felvétel felhasználásra kerül a Társaság marketing tevékenységéhez a jelen Tájékoztatóban írtak szerint. 

 

2.       Az adatkezelés célja: 

 

2.1.    a Westend Ajándékkártya nyertes Játékosok részére a nyeremény átadása, és a nyeremény után fizetendő nyereményadó Társaság általi megfizetése a költségvetés felé;

 

2.2.    az 1.3. pont szerinti esetben a nyeremény átadásának képes dokumentálása marketing céllal (a Társaság által végzett marketing tevékenység keretében).

 

3. A kezelt adatok köre:

3.1. Westend Ajándékkártya nyeremény átvételéhez: az Érintett vezeték- és keresztneve, lakcíme, aláírása, mely személyes adatokat az Érintett a nyeremény átvételekor írásban adja meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a Westend Ajándékkártya nyeremény nem vehető át.

 

3.2. a Játékosról készülő fotó- és videó-felvétel esetében: az Érintett képmása, mozgása.

 

4. Adatkezelési műveletek: az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsemmisítése.

 

5. Az adatkezelés jogalapja: 

5.1.  a 3.1. pont szerinti adatok esetében: a Társaságot - mint a Játék nyertesei részére ajándéktárgyat felajánló és biztosító Szervezőt - a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) alapján terhelő jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. Cikk (1) c) pont/;

5.2. a 3.2. pont szerinti személyes adatok esetében: az Érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás bármikor visszavonható. (A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.)

 6. Adatok tárolásának helye, időtartama:

 

 6.1. a tárolás helye: a Szervező székhelye;

 

 6.2. a tárolás időtartama:

 

 6.2.1. a 3.1. pont szerinti adatokat (a nyereményadó-fizetési kötelezettségek teljesítésére tekintettel) a Társaság az Átvételi Elismervény Érintett általi aláírását követően, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően 8 évig tárolja, azt követően törli;

 

6.2.2. a 3.2. pont szerinti adatokat a Társaság azok rögzítésétől számított 1 (egy) évig tárolja, azt követően törli.

 

7. Adatfeldolgozók: a Társaság a Játék lebonyolításához és a 3. pont szerinti személyes adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

 

7.1. a Játék teljes körű lebonyolításához igénybe vett adatfeldolgozó, mely a hostess pult üzemeltetését, a sorsolás teljes körű lebonyolítását és a nyeremények átadását végzi: The JoyBox Event Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Boróka u. 5/b)

 

7.2. a Társaság szervereinek üzemeltetéséhez, valamint a nyereményadó-fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számviteli feladatok ellátásához igénybe vett adatfeldolgozó: a Gránit Pólus Központi Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3.).

7.3. a Bevásárlóközpont weboldalának és social-felületeinek (Facebook, Instagram) működtetéséhez és a marketing beszámoló anyagok azokra történő feltöltéséhez, valamint a weboldal és a social-felületek kezeléséhez igénybe vett adatfeldolgozó: Experience TEN Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó u. 1-3.).

 

8. Kik ismerhetik meg az adatokat?  A Társaság marketing osztályának és a 7. pont szerinti adatfeldolgozóknak a munkatársai ismerhetik meg. Jogszabályban rögzített esetekben személyes adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóságok részére. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

9. Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

·       tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;

·       adatai helyesbítését;

·       adatai törlését /a 3.1. pont szerinti - a Társaságot terhelő jogi kötelezettség alapján kezelendő – adatok

        kivételével/

·       adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  

        védelméhez tartja szükségesnek).

 

9.2. Panasz előterjesztése: 

ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme:

 

Westend Üzemeltető Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail cím: adat@westend.hu)

 9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: 

az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 

telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/)

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.