× Átváltok a Westend applikációra

Keresd üzleteink ajánlatait a Westend Appban!

Valentin-napi nyereményjáték 2024 - játékszabályzat

Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

a Westend Valentin-napi nyereményjátékához

 

I. A nyereményjáték szervezője: 

a Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079), mint a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).

 

II. A nyereményjáték időpontja, helyszíne, menete:

 

A Szervező 2024. február 14-én Valentin-napi nyereményjátékot /a továbbiakban: „Játék”/ tart a Westend Bevásárlóközpontban.

 

A Játék lényege:

 

2024. február 14-én 14.00 – 17.00 óra között (véletlenszerű, előre meg nem határozott időpontokban és előre nem kommunikált pontos helyeken) összesen 5 db. Westend logóval ellátott lufit helyezünk el a Bevásárlóközpont 5 különböző, a látogatóforgalom számára nyitva-álló területein.

Mind az 5 „lufi” 1-1 nyereményt fog jelképezni akként, hogy mindegyiken egy-egy egyedi QR kód lesz látható, mely a westend.hu weboldalán létrehozott egyedi url-ekre visz, s az adott linken megjelenő tartalomból szövegesen kiderül, hogy milyen nyereményt jelent az adott lufi!

 

Az a játékos, aki:

·     elsőként megtalál egy lufit és beszkenneli elektronikus készülékének (telefon, tablet, egyéb erre alkalmas eszköz) kamerájával vagy QR kód olvasó programjával a lufin található QR kódot, és

·     bemutatja a lufit és a beszkennelt QR kódra felugró weboldalt a Bevásárlóközpont Millennium udvarán lévő Információs Pultban dolgozó munkatársunknak

megnyeri a bemutatott lufi által „képviselt” nyereményt, melyet az Információs Pultban azonnal át is adunk a nyertesnek!

(A fizikai lufi és az adott lufin lévő QR kódhoz tartozó weboldal bemutatása együttesen szükséges a nyereményre való jogosultsághoz.)

 

A nyeremények:

 

·       1 db. 100.000 Ft (százezer forint) értékű NIKE Ajándékkártya;

·       1 db. 100.000 Ft (százezer forint) értékű Roland Accessories Ajándékkártya;

·       1 db. 50.000 Ft (ötvenezer forint) értékű Leroy Ajándékutalvány;

·       1 db. 60.000 Ft (hatvanezer forint) értékű Douglas ajándékcsomag;

·       1 db. 100.000 Ft (százezer forint) értékű Westend Ajándékkártya.

 

 

III. A Játékban való részvétel további feltételei:

1. A Játékban csak a 16. életévüket már betöltött személyek vehetnek részt.

2. A Játékosok csak egyszer nyerhetnek, azaz: ha egy játékos már nyereményben részesült, további nyeremény átvételére nem jogosult!

 

3. A Játékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján történhet.

 

4. A Játékos a Játékban való részvételével:

·       elfogadja a jelen Játékszabályzatot,

·       tudomásul veszi, hogy a játékosokról, a nyertesekről, és általában a Játék helyszínén tartózkodókról fotók, videók készülhetnek, melyeket a Szervező marketing céllal közzétesz a Bevásárlóközpont online felületein (Facebook, Instagram, LinkedIn) és a www.westend.hu honlapján,

·       és elfogadja, hogy a Szervező /mint adatkezelő/ a Játékhoz tartozó (lent olvasható) Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint fogja kezelni a játékosok, nyertesek (és a helyszínen tartózkodó más személyek) személyes adatait, mely Adatkezelési Tájékoztató a Játék kezdete előtt közzétételre került a Játékot meghirdető marketing hírekben a Westend online (Facebook, Instagram) felületein, és a www.westend.hu honlapon.

5. Nyeremény átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a nyeremény átvételekor érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy betöltötte 16. életévét. 

 

6. A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

 

 

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, valamint a Játék lebonyolításában közreműködő alvállalkozói, és azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti közeli hozzátartozói.

 

IV.  A nyeremények átadása:

Valamennyi nyertes játékos az Információs Pultban veheti át nyereményét, a nyertes által aláírásra kerülő Elismervény ellenében.

 

 

V. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot a Szervező azonnal közzéteszi a www.westend.hu weboldalon.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője által 2024. február 14-én megtartásra kerülő Valentin-napi nyereményjátékhoz kapcsolódó, a Játékban részt vevők személyes adatainak kezeléséről

 

A Játék szervezője és egyben adatkezelő: Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail címe: adat@westend.hu /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3á., e-mail cím: adat@westend.hu.) /a továbbiakban: Társaság/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által 2024.02.14. napján megtartásra kerülő nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatosan a Társaság által megismert, természetes személyek /a továbbiakban együtt: érintettek/ személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

 

A kezelt adatok köre: a) nyereményjátékról készülő képes/filmes beszámolók esetében: a fotó- és videófelvételeken látható személyek képmása; b) a nyeremények átadásával kapcsolatosan: a nyertesek vezeték- és keresztneve, lakcíme, aláírása, mely adatokat az érintett a nyeremény átvételekor írásban adja meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül a nyeremény nem vehető át.

 

Az adatkezelés célja: a 2024.02.14-én megtartásra kerülő Valentin napi nyereményjáték, valamint a nyertesek és a nyeremények átvételének megörökítése, dokumentálása, az ezzel kapcsolatos híreknek a Westend nyilvános csatornáin (Facebook, Instagram, Linkedin, www.westend.hu honlapon) való publikálása.

 

Az adatkezelés jogalapja: (i) a játékról és abban résztvevőkről készülő képes /filmes beszámolók esetében: a GDPR 6. cikk (1) f) pont szerinti, a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetőjének jogos érdeke arra vonatkozóan, hogy rendezvényről a legszélesebb közönséget tájékoztassa: akik részt vettek a rendezvényen, ők utólag fotók és videók segítségével élhessék újra az élményt, kereshessék meg magukat a felvételeken, míg azok, akik nem tudtak eljönni, úgy érezhessék, ha közvetve is, de az élmény az övéké is; (ii) a nyereményeknek a nyertesek részére történő átadásához szükséges személyes adatok (név, lakcím, aláírás) esetében: az Adatkezelőre vonatkozó – a számviteli szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdésben előírt – jogszabályi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk c) pont /.

 

Adatfeldolgozók: (i) MIP Productions Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 1. B. ép. Fsz. 2.) feladata: a felvételek elkészítése, megvágása, megszerkesztése, a Westend Facebook és Instagram platformjain elhelyezése; (ii) Well PR Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) feladata: fotók elhelyezése a Westend LinkedIn platformján; (iii) Gránit Pólus Központi Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.) feladata: a Társaság szervereinek üzemeltetése, a nyereményadó és járulékfizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számviteli feladatok ellátása.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a rendezvényről készült olyan felvételeket, amely publikálásra nem kerülnek, maximum 30 napig őrzi meg a Westend Üzemeltető Kft., míg a publikált felvételek addig nyilvánosan elérhetőek, amíg az adott publikációs felületet a Westend Üzemeltető Kft. üzemelteti. A nyertesek adatait 8 (nyolc) évig tárolja a Szervező (a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

 

A felvételek elkészítésére és felhasználására vonatkozó szabályok:

A játékosokról, nyertesekről, a Játékban velük részt vevő további természetes személyekről fénykép- és videófelvételek készülhetnek a Játék során. Az adatkezelés azonban nem a résztvevők hozzájárulása alapján zajlik, ugyanis a felvételek a résztvevők döntésétől függetlenül elkészülnek, a rendezvényen való részvételt a Társaság nem teszi a hozzájárulás feltételévé.

A Társaság azonban az alábbiak szerint mindent megtesz, hogy érvényesüljenek a felvételek elkészültével és felhasználásával kapcsolatosan is a résztvevők személyiségi jogai, így a felvételeket készítő munkatársaink kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy:

-      csak olyan felvételeket készítsenek, amely jellegét tekintve a rendezvény hangulatát adja vissza és a felvételen szereplő személy emberi méltóságának sérelmére az általános közízlés szerint nem alkalmas, és

-      csak olyan felvételeket használjanak fel a nyilvános csatornákon való publikálás során, amely az általános közízlés szerint a felvételen szereplő személy emberi méltóságának sérelmére nem alkalmas.

Hétköznapi nyelven ez azt jelenti, hogy munkatársaink csak olyan képet készítenek és használnak fel, amelyet akkor is elkészítenének és felhasználnának, ha ők lennének a felvétel szereplői.

Amennyiben a felvételeket készítő munkatársaink az utómunka során észlelik, hogy a legnagyobb szakmai igyekezetük ellenére is szerepel olyan részlet a képen, amely nem felel meg a fentieknek, a felvétel ezen részét nem használják fel és a felvételt törlik.

 

Amennyiben ön a felvételeken szerepel, érintettként jogosult személyazonossága igazolását követően adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérelmezni adatai helyesbítését vagy korlátozását.

Amennyiben a fentiek ellenére olyan képfelvétel jelent meg Önről, amely Önt munkatársaink odafigyelése ellenére is zavarja, tiltakozhat a felvétel felhasználásával szemben és kérheti a felvétel törlését. Ezt az adat@westend.hu e-mail címre írt elektronikus vagy a szervező jelen tájékoztatóban megjelölt postacímére írt postai levélben teheti meg. Levelében a könnyebb ügyintézés céljából, kérjük, jelölje meg konkrétan, hogy melyik felvételt és miért kéri töröltetni.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatosan munkatársainknak videófelvételen interjút ad és véleménye szerint mondandója nem sikerült úgy, hogy azt nyilvános felületeinket viszont lássa, az interjú elkészültét követően kérjük azonnal jelezze munkatársunk számára. Amennyiben ezt nem teszi meg és a felvétel a rendezvényről szóló videós tudósításban helyt kap, úgy a GDPR 17. cikk (3) a) alapján a tájékozódáshoz való jog gyakorlása okán a szervező nem köteles a felvételt újra-vágni és az Ön által utólagosan megjelölt részt törölni. Megértését köszönjük!

 

 

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

Panasz előterjesztése: ha Ön az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. A Társaság ezen célból rendelkezésre álló e-mail és postacíme: Westend Üzemeltető Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail cím: adat@westend.hu).

 

Hatósági eljárás kezdeményezése: adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).  

Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben nem ért egyet a Társaságnak az Ön kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.