× Átváltok a Westend applikációra

Keresd üzleteink ajánlatait a Westend Appban!

Játssz és nyerj mozijegyeket a 65 című film vetítésére!

Részvételi Szabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 

a Westend „Játssz és nyerj” nyereményjátékához

 

I. A nyereményjáték szervezője: 

 

a Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-09-684079), mint a Westend Bevásárlóközpont /a továbbiakban: Westend/ üzemeltetője /a továbbiakban: Szervező/.

 

II. A nyereményjáték célja, a részvétel feltételei:

 

A Szervező 2023. március 10 – 2023. március 12. között installációt állít fel a Westend Millennium udvarának területén, ahol a látogatók (a fenti napokon 13.00 - 20.00 óra között) a PillanatPro technika segítségével (fehér háttér előtt) kb. 5-10 másodperc időtartamú filmet készíttethetnek magukról, majd a látogató így rögzített mozdulatsorát a PillanatPro technika egy speciális (dzsungel és dinoszaurusz) háttér elé helyezi, s az így elkészült rövidfilmet /a továbbiakban: „videó”/ kizárólag a látogató tekintheti meg a helyszínen részére kinyomtatott QR kód segítségével.

 

Amennyiben a látgató részt kíván venni nyereményjátékunkban, ahhoz az alábbiak szükségesek:

  • a látogatóról készült videót fel kell töltenie (meg kell osztania) saját Instagram oldalán, és
  • az Instagram story-ban be kell jelölnie (betaggelni) a @westendshoppingcenter-t (Westend Instagram oldalát).
  • FONTOS! Az Instagram profilnak nyilvánosnak kell lennie.

 

 

A Játékban és a sorsoláson való részvételhez a fentieken túlmenően a Játékosoknak nincs további teendője.

 

Az Instagramon megosztott videókat a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő marketing ügynökség megtekinti, képernyő-fotót készít a megosztott storykról és a megosztók profil-neveiről, s az így rögzített profilok vesznek részt a nyeremény-sorsoláson.

 

 

SORSOLÁSRA KERÜLŐ NYEREMÉNYEK:

 

 

25 db páros mozijegy a 65 című film premier előtti vetítésére a Westend Cinema City Moziban!

 

Vetítés pontos dátuma: 2023. március 13. (hétfő) 19.00 óra (2-es terem)

 

Regisztráció és a mozijegyek helyszíni átvételének kezdete: 18:15-től

 

III. A Játékban való részvétel további feltételei:

1. A Játékban minden, 16. életévét betöltött természetes személy részt vehet.

2. A Játékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján történhet. A Játékban való részvételhez (a videó elkészítésén és Instagram storyban történő megosztásán, valamint a Westend Instagram oldalának betaggelésén túlmenően) nincs szükség további közreműködésre vagy egyéb személyes adatra. A Játékosról készült videó, vagy bármely más, rá vonatkozó további személyes adat Instagramon vagy bármely más közösségi felületen történő - a Játékos, vagy harmadik személy általi - közzétételéért a Szervező nem felel.

 

A Játékos a Játékban történő részvételével hozzájárul:

·         a videó elkészítéséhez és a videónak az Adatkezelési Tájékoztató 7. pont a) bekezdésében nevezett adatfeldolgozó általi – legfeljebb 2023.03.12. napjáig történő – tárolásához;

·         az Installációnál a Játék időtartama alatt a Szervező megbízásából eljáró fotós által készített helyszíni fényképfelvételek Szervező általi (marketing célú) felhasználásához.

 

3. Nyeremény átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a fent írt helyszíni regisztráció során a „páros” mozijegy átvételekor bemutatja saját Instagram oldalán a Szervezőtől kapott - a nyereménye átvételére jogosító - üzenetet. 

 

4. A Játékban való részvétel egyben a jelen Szabályzat és Tájékoztató elfogadását is jelenti. A jelen Szabályzat és Tájékoztató a Játék kezdete előtt felhelyezésre a Westend weboldalára (https://westend.hu/jatssz_es_nyerj_65_film), a Játék II. pont szerinti időtartamának teljes idejére.

 

5. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti közeli hozzátartozóik.

 IV.  Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele:

A Szervező a 2023. március 13. napján, székhelyén tartja meg a nyertesek sorsolását, melynek során a Játékosok Instagram neveinek listájából képzett anonim adatbázisból véletlenszerűen választja ki a nyerteseket. A sorsolásról írásbeli jegyzőkönyv készül. 

 

A sorsolást követően a Szervező a nyertesek Instagram profilján keresztül veszi felé a kapcsolatot a nyertesekkel és üzenetet küld részükre, hogy jogosulttá váltak a páros mozijegy átvételére, melyet a Westend Mozi előterében kialakított regisztrációs ponton vehetnek át 2023. március 13. 18.15 – 19.00 óra között, a Szervezőtől kapott Instagram üzenet felmutatásával.  

 

V. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályzatot a Szervező azonnal közzéteszi a www.westend.hu weboldalon és Instagram oldalán.

VI. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, hogy sem az Instagram, sem a PillanatPro nem szponzorálja a Játékot, azt kizárólagosan a Szervező szervezi és bonyolítja le. 

VII. A Szervező a Játékkal és a jelen Szabályzattal kapcsolatosan (a IV. pont szerinti - a nyertesek részére küldött - üzenetet kivéve) nem folytat kommunikációt a Játékosokkal.

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője által 2023. március 10-12. között lebonyolításra kerülő „Játssz és nyerj” nyereményjátékban részt vevő Játékosok személyes adatainak kezeléséről

 

A Játék lebonyolítója és egyben adatkezelő: Westend Üzemeltető Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail címe: adat@westend.hu /adatvédelmi tisztviselő: Gránit-Pólus Management Zrt. 1062 Budapest, Váci út 3. sz., e-mail cím: adat@westend.hu.) /a továbbiakban: Társaság/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége (nyereményjáték lebonyolítása) során a Társaság által megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.

1. A Társaság, mint a Westend Bevásárlóközpont üzemeltetője, 2023. március 10-12. között nyeremény-játékot /a továbbiakban: Játék/ rendez, melynek keretében mindazon, 16. életévét betöltött természetes személy, aki teljesíti a Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” II-III. pontjában írt részvételi Feltételeket /ideértve jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játékot követően megtartásra kerülő ajándék-sorsoláson.

2.  Az adatkezelés célja: a Játékos /a továbbiakban: együtt: Érintett/ regisztrációja a nyeremény-sorsoláshoz, a nyertesek értesítése a nyeremény átadása érdekében, és a Játék idején készült helyszíni fotók Szervező általi, marketing célú használata.

 3. A kezelt adatok köre: a) a Játékos Instagram oldalán látható személyes adatai; b) a Játék idején készült helyszíni fotókon látható Játékos képmása; c) a Játékosról készült és általa megosztott videón látható képmás.

 4. Adatkezelési műveletek: az adatok rögzítése, tárolása, betekintés, továbbítása, felhasználása, törlése, megsemmisítése.

 

Az Érintett tudomásul veszi, hogy az Instagram felületekre általa feltöltött adatokat a továbbiakban ezen online szolgáltató önálló adatkezelőként a saját adatkezelési szabályzataikban foglaltak szerint kezeli és felel érte (https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388).

 5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 6.  Adatok tárolásának helye, időtartama: a 3. b) pont szerinti adatokat a Társaság 5 (öt) évi tárolja, azt követően törli; a 3. c) pont szerinti adatokat a 7.2. pont szerinti adatfeldolgozó legfeljebb a videó elkészítésétől számított 24 óráig tárolja, azt követően haladéktalanul törli.

7. Adatfeldolgozók: a Társaság a sorsolás lebonyolításához nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

A Társaság számítástechnikai rendszereinek üzemeltetéséhez igénybe vett adatfeldolgozó: a Gránit Pólus Központi Kft. (1062 Budapest, Váci út 1.-3.).

 

Az Érintettek 3. b) pont szerinti adatai (a videóhoz szükséges felvételek elkészítésének helyszínén készülő fotók) esetében igénybe vett adatfeldolgozó: Touché Event Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) /a Szervező által megbízott marketing ügynökség/.

 

Az Érintettek 3. c) pont szerinti adatai esetében (a videó elkészítéséhez) igénybe vett adatfeldolgozó: Bazsó András István e.v. (székhelye: 9400 Sopron, Erdély utca 5.).

A sorsoláson részt vevő Játékosok listájának összeállításában közreműködő adatfeldolgozó /a Szervező megbízásából eljáró ügynökség/: Experience TEN Kft. (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.)

8.  Kik ismerhetik meg az adatokat?  a Társaság marketing osztályának és a 7. pont szerinti adatfeldolgozók munkatársai ismerhetik meg. Jogszabályban rögzített esetekben személyes adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-, szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóságok részére. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól:

·      tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;

·      adatai helyesbítését;

·      adatai törlését /a 3. pont szerinti adatok kivételével/

·      adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).

 

9.2. Panasz előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével. A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme: Westend Üzemeltető Kft. (1062 Budapest, Váci út 1-3., e-mail cím: adat@westend.hu).

9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).  

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.